Български военни не са изпращани и няма да бъдат изпращани в Украйна. Това съобщава правителствената пресслужба, във връзка с разпространени спекулации. На 15 февруари правителството взе решение за изпращането на военнослужещи за включване в Мисията на ЕС за военно подпомагане на Украйна – (European Union Military Assistance Mission in Ukraine – EUMAM). Те ще бъдат изпратени в Полша, Германия и Белгия. Действията на правителството са продиктувани от решение на парламента за оказване на военна помощ за Украйна. Освен изпращането на въоръжение и техника, страната ни ще изпрати и военнослужещи, но те няма да бъдат позиционирани за участие във военни действия.

Във връзка с разпространявани спекулации Правителствената информационна служба уведомява, че български военнослужещи не са командировани и няма да бъдат командировани в Украйна и извън територията на държавите членки на ЕС. Приетото от българското правителство решение на 15 февруари т.г. e в изпълнение на решението на Народното събрание за оказване на подкрепа на Украйна в рамките на Мисията на ЕС за военно подпомагане на Украйна, обнародвано в ДВ брой 99 от 13 декември 2022 г., уточняват от правителствената пресслужба Решението предвижда България да изпрати до 50 военнослужещи като обучаващ екип по линия на EUMAM UA, като обучението ще се извършва само на територията на държави членки на ЕС.