Правителството ще търси по-бърз начин за подмяна на старите боеприпаси и въоръжение, които са в резерва на въоръжените ни сили. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е внесъл промени в наредбата за съхранението на военновременните запаси, с които се търси вариант за заобикаляне на обществените поръчки за купуване на нови боеприпаси. В доклад на Министерството на отбраната, в който са мотивирани промените, се посочват две основни причини за търсенето на „бърза писта“ за подмяна на старите боеприпаси.

На първо място това е войната в Украйна. „Промените в средата за сигурност след агресията на Русия срещу Украйна, както и изводите от хода на самата война, категорично потвърждават, че състоянието на ВВЗ (военновременните запаси, бел. ред.) от боеприпаси е от определящо значение за боеспособността на всяка една армия“, се посочва в доклада. В същото време решението на парламента от декември 2022 г. за предоставяне на военна помощ за Украйна се посочва, че военното ведомство може да започне обновяване на запасите от въоръжение и боеприпаси, чиито срок на съхранение изтича до три години. В текста се посочва, че това може да стане чрез замяна с новопроизведени от държавните военни предприятия. От военното министерство тълкуват това като възможност замяната на боеприпасите да става без обявяването на обществена поръчка. По този начин, мотивират се от МО, ще бъдат спестени средства за купуването на боеприпаси и необходимостта от унищожаване на старите. Замяната ще позволи на военните предприятия да унищожат за своя сметка върнатите боеприпаси, като в замяна и на същата стойност доставят новопроизведени. Боеприпасите, които ще бъдат заменени, са произведени в периода 1970-1990, а някои дори и по-рано. Оценките показват, че става въпрос за годни боеприпаси, които обаче трябва поетапно да бъдат подменени. България вече е предоставила военна помощ за Украйна, съобразена с решението на парламента от 9 декември 2022 г. Списъкът с въоръжението и техниката е секретен. От дебатите в парламента обаче става ясно, че стойността им е приблизително 20 млн. лв.