Да се преведе на английски, френски, немски, турски или какъвто и да е език изречението „Мария се събуди весела сутринта" е предизвикателство за Google Translate, тъй като при неговия статистически машинен превод, базиращ се на корпус паралелни текстове, няма да се разбере дали „весела сутрин" е едно словосъчетание или дали Мария е „весела", когато се събужда.

Нова българска система за превод обаче, която е между 7 езика (български, английски, френски, немски, италиански, испански и турски) и която работи офлайн на мобилни телефони благодарение на компютърната лингвистика, прави много по-успешен превод на горното изречение. Причината? Българската система работи с над 10,000 езикови правила, при които анализира структурата на изречението на множество равнища, заради което и по-лесно може да предвиди различните възможности за превод.

Освен това, когато в езика навлезе нова дума, като „европяга" например, тя по-лесно би се превела на чужд език от българската система, която би предположила значението й, тръгвайки от корена и наставката, отколкото от Google Translate - системата, която работи с налични паралелни текстове и чиято статистическа машина най-лесно улавя устойчиви словосъчетания. Това обясни при представянето на програмата нейният създател Лъчезар Джаков. Премиерата на преводача се състоя по време на конференцията ,,Компютърната лингвистика в България".

Системата му работи и на мобилни телефони, заемайки само около 100MB от паметта на апарата. За сравнение, версията на Google Translate се нуждае от около 10 пъти повече свободно място на телефона. Българският преводач може да се тества на адрес http://offline-translator.com/.