Населението на България се топи с осем души на ден - това е най-бързото темпо на изчезване на население в света, предупреди проф. Петър Иванов от Центъра за демографска политика във Варна. ,,От 9 милиона души станахме 6,98 милиона. Ще станем около 4 милиона души през 2050 г. според прогнозите на Световната банка, на които може да се вярва", подчерта професорът. България е единствената държава в света, която поддържа отрицателен естествен прираст през последните 23 години, допълни и доц. Георги Бърдаров от Геолого-географския факултет на Софийския университет.

Експертът по демографска статистика проф. Тодор Калоянов от УНСС подчерта, че тенденциите не са нормални, особено заради продължителността на периода, в който се наблюдават. ,,Това, което се случва, е обективна тенденция, започнала преди 90 години. Известна е теорията за демографския преход, според която сме достигнали четвъртия етап на ниска раждаемост и висока смъртност. Експертите очакваха да се възстанови възпроизводството, но се случи нещо изненадващо", обясни експертът.

Проф. Петър Иванов изтъкна, че винаги се премълчава въпросът за етническата структура. Според статистиката на Центъра за демографска политика за 50% от новородените българският език не е майчин. ,,Интересно, тези 53,000 деца, родени през тази година, с 16 хиляди по-малко от предходната година, какъв език имат за майчин - според нашата статистика за около 30 хиляди това не е българският език", изтъкна професорът. Доц. Георги Бърдаров припомни, че в един момент на ромското население се е гледало като на трудов резерв за България, затова трябва да се обърне внимание на тяхното образование. ,,Ромите имат ниска продължителност на живота и висока смъртност", предупреди обаче той.

Според проф. Иванов е необходима политика на рестриктивно семейно планиране. ,,Деца трябва да имат тези, които могат да им осигурят условия за живот. За някои от етническите групи у нас децата са просто средство за съществуване", отбеляза професорът. ,,За мен най-страшна е промяната във възрастовата структура - държавата не може да понесе толкова неактивна част от населението", подчерта доц. Бърдаров, според когото младежката безработица е друг важен акцент в демографската криза.