На 1 октомври България ще остане без поддържане на републиканската пътна мрежа. Във вторник са прекратени обявените обществени поръчки за 3-годишните договори.

Стефан Чайков, председателят на Управителния съвет

което с едно решение на НС от 20 април удължи действащите тогава договори за текущ ремонт и поддържане, и зимно поддържане."Тогава, опитвайки се да решат натрупалите се проблеми в сектора, депутатите допуснаха една много съществена грешка, като в решението упълномощиха АПИ да удължи към онзи момент действащи договори до избор на нов изпълнител, но добавиха и думите; "Не по-късно от 30 септември 2022 година".И така от 1 октомври нито една пътно поддържаща фирма няма да има право да извършва каквито и да било дейности.

Цяла България ще бъде

засегната, смята Чайков. Всички договори изтичат на 30 септември. "По отношение на зимното почистване ситуацията е малко по-различна, защото след идването на служебния кабинет АПИ обяви т.нар. "кратки поръчки", те са за 7 месеца и са за зимния сезон. Но там има няколко въпросителни, затова си позволихме да алармираме обществеността, че и там има проблем. Поради краткия срок на поръчките, срокът за подаване на офертите изтече преди срока за обжалване на поръчка - малко противоречие в закона".Той поясни, че във всички райони има подадени оферти за зимно поддържане.В област Монтана и област Видин има подадени жалби въобще срещу поръчките и в резултат на това КЗК може в даден момент да ги обяви за противозаконни. "Датата 1 октомври е фатална по отношение на текущи ремонти и поддържане, защото в поръчките за зимно поддържане - те са само за зимата. В момента никой не купува сол, пясък и разтвори. Това също е проблем", подчерта председателят.

Дори един ден без поддръжка

"Имахме надежда, че Конституционният съд ще отмени решението на Народното събрание. Това очевидно не може да се случи. Ако някой може да направи нещо по отношение на текущия ремонт и поддържането, това може да стане до края на следващата седмица", добави той.