Васил Божков, собственик на „Нове“

Проучване от страна на Васил Божков и „Нове АД холдинг" на дружеството „Професионален футболен клуб ЦСКА" АД е започнало през изминалата седмица, съобщиха от Пресцентъра на компанията. След 5 януари пък ще бъде прецизиран подходящ план за бързо възраждане на ЦСКА. Пълният текст на съобщението до медиите гласи: „Поради повишения медиен и обществен интeрес към темата за бъдещето на ЦСКА ви информираме за следното: В рамките на изминалата седмица бе започнато проучване от страна „Нове АД холдинг" на дружеството 4.1_100„Професионален футболен клуб ЦСКА" АД. Проучването има за цел да установи реалното състояние на дружеството след обявяването му в несъстоятелност през октомври т.г. На 5 януари 2016 г. изтича крайният срок за предявяване на вземанията към дружеството. След тази дата при обявяване на списъците на кредиторите от синдика ще стане ясен и размерът на финансовите задължения на дружеството. Тогава ще бъде прецизиран и подходящият план за бързото възраждане на най-титулования български футболен клуб."