Българската народна банка пусна в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „Голям гмурец“ от серията „Природно разнообразие в Република България“.

Цената на монетата е 108 лева, а номиналната й стойност е 10 лв.

Десетки граждани се наредиха тази сутрин на опашка, за да си купят така ценната монета.

Монетата се продава в Българската народна банка – на две каси на пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Първа инвестиционна банка АД, Кей Би Си Банк България ЕАД, Тексим Банк АД и Централна кооперативна банка АД.

В периода от 19 до 21 септември 2022 г. включително всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от Българската народна банка по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета.

След този период възпоменателната монета „Голям гмурец“ ще се продава без ограничения.

Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години.

Големият гмурец е водоплаваща птица от семейство гмурецови, е най-едрият вид гмурец в България с дължина около 50 см, а размахът на крилата му достига 90 см. Среща се в Европа, Азия, Африка, Австралия и Нова Зеландия. До края на XIX век е можел да бъде забелязан навсякъде из страната, а през XX век вече обитава само районите на Черноморието и Дунава.

Това е прелетнa птица, която зимува в незамръзващи водоеми.

Отличен плувец е – гмурка се до около 30 м. Предпочита да плува, но като се наложи да излети, го прави с продължително бягане. Храни се с всякакви животни, обитаващи водоемите – риба, жаби, ракообразни и насекоми.