Ранобудните студенти и окупацията на Софийския университет събират все повече поддръжници зад граница. След като българската общност изрази своята подкрепа през миналата седмица на маратона в Ню Йорк, сега и друга българка, която е докторант и преподавател в Масачузетския университет в Амхърст, засвидетелства своята съпричастност. Всеки ден след окупацията на Алма матер Лили Херакова започва своите лекции с обсъждания на студентския бунт. Тя е „окупирала" и кабинета си с табела, на която пише #OccupySU, #Оставка и #ДАНСwithme.

Своето висше образование Лили Херакова започва именно в Софийския университет, във факултета по журналистика и масови комуникации. По време на живота си в България тя взема активно участие в студентските протести. От 2006 г. Лили е в Америка, но макар на разстояние, тя открива начин да заяви моралната си подкрепа. „Често срещу студентите се издига тезата, че университетът не е място за политика. Но колкото и да се обявяват културата и образованието за аполитически, те всъщност силно се вляят от корпоративни, икономически и политически интереси. Няма друг начин. Нашите позиции се формират чрез образованието", обяснява проф.  Херакова.

Един от курсовете по невербално общуване, които българката преподава, е директно свързан с протестните действия.

„Днес например започнах с това, че студентите обявиха тотална и ефективна окупация на Софийския университет и търсихме отговор на въпроса „Какво означава да се затвори напълно академичната и административната дейност на едно учебно заведение?", разказва тя. „Обърнахме и внимание на мястото на Ректората.  Той е в центъра на столицата, в обозрението на парламента. Това са все фактори, които не са обсъждани често, но начинът, по който ние използваме мястото, е част от невербалното обшуване. Така ние заявяваме своята идентичност и позицията си."

Засега нейните американски студенти проявяват по-скоро любопитство, отколкото съпричастност към своите колеги. Но за Лили всеки ден е една малка победа.