сн. архив на BG VOICE

„Според механизма за реципрочност, ако САЩ и Канада не премахнат визовия режим за български и румънски граждани до април 2016 г., то ЕС трябва да вземе решение за въвеждането на визов режим в рамките на целия съюз спрямо гражданите на двете страни", заяви евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев. Той изрази увереност, че през месеците до април 2016 г. обединяването на усилията на България, Румъния, Полша, Кипър и Хърватия, подкрепени от Европейската комисия, ще дадат резултат. „Въвеждането на визи би било категоричен знак, че всички държави членки на ЕС, независимо от своята големина, трябва да бъдат третирани еднакво и да се ползват с еднакви условия за пътуване в САЩ и Канада", категоричен е г-н Радев. Междувременно Канада обяви, че от 2016 г. българските граждани, които са имали виза от Канада през последните 10 години, както и притежателите на неимигрантски визи за САЩ, ще са освободени от кандидатстване за разрешение за пътуване до Канада. За тях ще е необходима само регистрация по Електронната система за разрешение за пътуване в Канада. Това според евродепутата Емил Радев е доказателство, че в преговорния процес има сигнали за напредък.

През изминалата седмица Европейската комисия информира членовете на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред в Европейския парламент относно прилагането на Механизма за реципрочност за визите, приет през 2013 г. Механизмът предвижда Европейският съюз да въведе визи 24 месеца след неговото активиране за гражданите на трети страни, които дълго време изискват визи за някоя държава членка, въпреки че те самите се ползват с безвизов режим с рамките на целия ЕС. По този начин се гарантира еднакво отношение към всички държави членки във връзка с необходимите за тях визи за пътуване.
Прилагането на този механизъм засяга пряко България поради продължаващия визов режим за САЩ и Канада. През април 2014 г. след активирането на механизма за реципрочност от България и другите четири държави членки Европейската комисия взе решение да не въвежда визи за американски и канадски граждани. Вместо това препоръчва на засегнатите страни да направят опити за двустранно решаване на проблема. Основната пречка за отпадането на американските визи за български граждани е процентът на отказани визи, като България с нейните 15% е над максимално допустимите 3 на сто. За Канада отказите са 16% при максимални 4 на сто.

САЩ и Канада същевременно изобщо не реагираха на заканата на българския депутат. И двете страни продължават да настояват, че докато не падне процентът на откази, нито една държава няма шанс да се сдобие с безвизов режим. От досегашния опит в отношенията на САЩ с Брюксел е известно, че в крайна сметка винаги бюрократите в столицата на ЕС са отстъпвали от принципите на съюза, щом това го изискват добрите връзки с Америка.