Полицията в Асам арестува над 1800 мъже за организиране или сключване на бракове с непълнолетни момичета. Това обяви ръководителят на регионалното правителство, цитиран от Ройтерс и БТА. Арестите са започнали на 2 февруари вечерта, като някои от задържаните са помагали с регистрирането на уредените бракове в храмове и джамии, каза Химанта Бисва Сарма.

"Браковете с деца са основната причина за бременността в детска възраст, което, от своя страна, е свързано с високата смъртност на майки и деца", допълни той. Сключването на брак с хора под 18-годишна възраст е нелегален в Индия, но законът често се пренебрегва от широката общественост.

По данни на ООН Индия е държавата с най-висок брой деца булки в света, наброявайки 223 милиона.

Близо 1,5 милиона непълнолетни момичета се омъжват всяка година в страната, пише Фонда на ООН за подпомагане на децата (УНИЦЕФ) в доклад от 2020 г. Сарма уточнява, че за това престъпление срещу човечеството, са арестувани много мъже и общности, изповядващи много религии. Правителството в Асам е включило в регистъра си 4004 случая, свързани с детски бракове.