Биолози са открили, че американските прилепи могат лесно да се заразят с COVID-19 и да разпространят частиците му в околната среда. Това прави американските прилепи един от потенциалните резервоари на коронавирус, пишат изследователите в статия, публикувана в електронната библиотека bioRxiv, съобщава ТАСС. „Като част от нашия експеримент се опитахме да заразим различни видове прилепи с коронавирус, както и такива живеещи в големи групи. Повече от половината индивиди се заразиха и разпространиха неговите частици в околната среда. Това предполага, че прилепите могат да станат преносители на инфекции в бъдеще", пишат изследователите. През последните две години ветеринарни лекари и биолози откриват много примери за това как коронавирусът или подобни патогени са навлезли в популациите на много диви и домашни животни. Американски учени откриват антитела срещу коронавирус в кръвни проби от белоопашати елени и диви котки, а преди това изследователите намериха доказателства, че вирусът може да зарази норки, лъвове, тигри, миещи мечки и много други диви животни. Група американски вирусолози, ръководени от Джефри Хол, изследовател в Националния център за опазване на дивата природа в Мадисън, се интересуват дали различни видове прилепи, разпространени в Съединените щати, са способни да пренасят коронавирус. Тези животни са много далеч в еволюционно отношение от азиатските подковоносови прилепи, в чиито популации се предполага, че се е родил причинителят на COVID-19. Хол и колегите му улавят няколко десетки екземпляра бразилски прилепи (Tadarida brasiliensis), които са широко разпространени в южните райони на Aмерика, Мексико и много щати на Южна Америка. Интересът на учените към тези прилепи се дължи на факта, че те живеят в големи групи и често влизат в контакт помежду си. Биолозите въвеждат голям брой частици на вируса в дихателната система на Tadarida brasiliensis. Последващи наблюдения показват, че коронавирусът успешно е навлязъл в белите дробове на повече от половината от заразените прилепи, като една трета от тях са имали явна инфекция. След три седмици всички прилепи се възстановяват и белите им дробове не претърпяват значителни щети. Освен това учените установяват, че всички заразени прилепи активно освобождават жизнеспособни частици от вируса в околната среда повече от десет дни. Това показва, че на теория коронавирусът може активно да се разпространява както в популациите на Tadarida brasiliensis, така и сред хора, и животни, с които бразилските прилепи влизат в контакт. Според Хол и колегите му резултатите от техните експерименти показват необходимостта от непрекъснато епидемиологично наблюдение на американските прилепи, които могат да се превърнат в един от най-големите и в същото време мобилни резервоари на COVID-19. Това потенциално ще усложни борбата с коронавируса в бъдеще, заключават изследователите.