Ето още няколко важни стъпки при наемането на caregiver за ваш близък, които ще ви спестят много нерви, време и пари.

Ако решите да наемете някой да се грижи за възрастен член на семейството ви или дори решите да го направите сами, може да се окажете в несигурно финансово положение. Грижовността, която изпитвате към възрастния си роднина, може бързо да прерасне в тежко финансово бреме, особено ако се наложи да напуснете работата си, за да предоставите грижи за близкия си. Ето защо трябва да сте наясно, че съществуват редица правителствени програми и данъчни облекчения, които могат да ви помогнат финансово. Ето някои опции:

Помощ от щата: Много щати помагат на възрастни хора с ниски доходи да плащат за caregiver, включително и ако някой член на семейството се превърне в болногледач. Тези програми, които имат различни имена в отделните щати, варират значително в зависимост от това къде живеете, а в някои щати зависят от това дали старецът е на Medicaid. Свържете се с местния офис на Medicaid, за да разберете какви помощи са налични във вашия щат.

Помощ от ветерански организации: В някои общини ветерани, които се нуждаят от помощ с всекидневни дейности, могат да се запишат в специализирани програми, откъдето да получават домашни и социални услуги от общността. Тези програми обикновено предоставят един вид стипендия, която може да се използва за изплащане на заплатата на caregiver дори и той/тя да е член на семейството. Информация за тези програми е на разположение на уебсайта на държавния отдел за ветераните - VA.gov/geriatrics. Самият федерален отдел, който отговаря за ветераните, също предлага помощи, но само за военновременни ветерани и техните съпрузи(ги) - обезщетението може да се използва, за да се плати на нает caregiver; за член на семейството, който се грижи за роднина; или за медицинска сестра, която идва в дома да полага грижи за болния човек. За да се квалифицира за получаване на помощи от VA (Veteran Affairs), лицето трябва да се нуждаe от помощ с ежедневни дейности като къпане, обличане и ходене до тоалетната. Годишният доход на болния трябва да бъде по-малко от $13,563 за съпруг(а) на починал ветеран, $21,107 за самия ветеран или $25,022 за семейна двойка (всичко това, изчислено след като се извадят медицинските разходи). Активите на близкия ви трябва да са по-малко от $80,000 (дом и кола не се включват в тази сума). За да научите повече за федералните помощи за ветерани, отидете на VA.gov/ geriatrics или се свържете с вашия регионален офис на Veteran Affairs.

Данъчни облекчения: Ако плащате повече от половината от годишните разходи на вашия възрастен роднина и брутния му доход е под $3,900 през 2013 г. ($3,950 през 2014 г.), без да броим Social Security , можете да обявите, че е на ваша издръжка, когато подавате данъчната си декларация. В зависимост от вашите доходи и данъчната ви ставка можете да намалите облагаемия си доход с $3,900 ($3,950 през 2014 г.). За повече информация вижте публикация 501 на IRS (IRS.gov/publications/p501) или се обадете на 800-829-3676, за да поискате копие. Ако не можете да обявите, че роднината ви е на ваша издръжка, вие все пак можете да получите данъчно намаление, ако докажете, че плащате повече от половината от разходите му, включително медицинските и разходите за дългосрочни домашни грижи, и това, което плащате, надхвърля 10% (или 7,5% , ако сте на 65 години или по-възрастни) от вашия брутен доход. Можете да включите и собствените си медицински разходи при изчисляването на общата сума. Вижте публикуция 502 на IRS, (IRS.gov/publications/p502) за повече подробности.

Long term care insurance: Ако вашият близък има застраховка за дългосрочни грижи, проверете дали тя не включва домашните грижи. Някои полици дори позволяват заплащането на член на семейството, който се грижи за възрастния човек.

Частни фондове: Ако вашият роднина има спестявания или други активи, обсъдете възможността, че той може да плати за caregiver. Ако той планира да плати на член на семейството да предоставя грижи, най-добре е да се консултира с адвокат за изготвянето на кратък писмен договор, който уточнява условията - например режима на работа, конкретните грижи и заплащането, така че всеки, който участва в тази сделка, да знае какво точно го(я) очаква.

Друга помощ: За да се осведомите за възможните програми за финансова помощ, посетете BenefitsCheckup.org - безплатна уеб базирана услуга, която помага на възрастни хора с ниски доходи и техните семейства да идентифицират федерални, щатски и частни програми, които могат да помогнат с разходите за лекарства, здравеопазване, комунални услуги и други основни нужди.