Подкрепа за 1165 млади учени е осигурила за три години националната програма на Министерството на образованието и науката - „Млади учени и постдокторанти“. Това е близо пет пъти повече от предвиденото, съобщават от МОН.   С финансиране от 15 млн. лв. държавата подпомогна развитието на талантливи млади хора за научноизследователска работа в БАН, Селскостопанската академия, Националния институт по метеорология и хидрология и 14 висши училища. а периода 2018-2021 г. публикациите в индексирани и реферирани издания с участие на млад учен или постдокторант са 3625 при очаквани 400. Финансирани са 1023 гранта за постдокторанти при предвидени 150, като 45 от тези млади учени работят в структури от Националната пътна карта за научна инфраструктура. С почти 23% е увеличен броят на перспективните млади учени и постдокторанти, които работят в държавни университети и научни организации спрямо 2016 г. Средствата по националната програма бяха отпуснати за заплати на новоназначени млади учени и постдокторанти и за допълнителни месечни възнаграждения на вече назначени млади учени и постдокторанти във включените висши училища и научни организации. В резултат на тази подкрепа все по-малко млади учени напускат институтите на БАН. От 368 млади учени в Академията 38 са новоназначени. В СУ „Св. Климент Охридски“ е увеличен над 10 пъти броят на назначените млади учени (56) и около 6,5 пъти - на постдокторантите (131) през 2019 година спрямо 2018 г. Броят млади учени и постдокторанти в университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, е нараснал над два пъти и половина за три години – от 17 на 44 души. Във варненския Технически университет за същия период младите учени са станали с 59% повече. В Медицинския университет в София през последните три години се наблюдава трайна тенденция все повече асистенти да защитават дисертационен труд, за да преминат в следващата академична длъжност - главен асистент.

Нараства броят на новозавършилите лекари, за които националната програма е първа възможност за включване в научноизследователската дейност на университета като учени и в съответната университетска болница - като лекари. Средно 37,3% повече са станали младите учени и постдокторанти във варненския Медицински университет с подкрепа по програмата. С 36 на сто е ръстът в Тракийския университет в Стара Загора, с 19% - в Медицинския университет в Пловдив. Данните са към 2021 г. спрямо 2016 г. Поради доказания успех на националната програма „Млади учени и постдокторанти“ тя вече има второ издание. „Млади учени и постдокторанти 2“ разполага също с 15 млн. лв. и осигурява подкрепа до 2025 г.