Патриотичен дух в училището

Учебната година започна почти навсякъде. За едни училища тя е първа, втора, трета. За други е вече седма, както е в училище „Български език" в Сейнт Луис. Школото може да се похвали с ученици в детска градина/подготвителна група, в първи, втори, трети и четвърти клас. Учебните занятия са въз основа на учебен план ПМС № 334, одобрен от Министерството на образованието, и се използват учебници и помагала, отпечатани в България.

Учебният процес комбинира формална със свободна форма на преподаване, за да може учебният материал да се адаптира към нуждите на учениците. Някои деца владеят български език, а други правят първи стъпки в научаването му. Неделните занимания се смесват с приятелски игри. Учителите са отдадени на желанието си да предадат българския език и култура на своите възпитаници.

За Лора Cтефаняк (подготвителна група/детска градина), Мариaна Докова (1 и 2 клас), и Диaна Стоянова (3 и 4 клас) докосването до българското е най-важно в неделните часове. След привършването на редовните занятия децата участват в кръжок по български народни танци с Борис Борисов и Камелия Борисова. Допълнително училището предлага уроци за възрастни: български език за американци и xоротека (където се изучават и танцуват български народни хора). Инструктори на xоротеката са Камелия Борисова и Галя Eвтимова.

Тя се провежда всеки петък от 18:00 до 20:00 ч. Всички българи, а защо не и американци, са добре дошли всяка неделя от 13:30 до 17:30 ч. в 1485 Graig Road St. Louis MO 63146, където се провеждат заниманията, за да се срещнат и да поговорят с учителите или родителския съвет.