сн. YouTube

Велоалея над езеро за един милион лева без ДДС. При това с пари, платени от Програмата за развитие на селските райони и Държавен фонд „Земеделие". С този забележителен успех може да се поздрави община Правец, която без проблеми е спечелила огромната сума, за да свърже с пряка пешеходна връзка „РИУ Правец" - хотела на бащата на Валентин Златев - Васил, и неговото голф игрище. Васил Златев е дългогодишен съратник на Тодор Живков и несменяем кмет на Правец до края на „ерата Живков". Синът му заема скромния пост директор на бензиностанциите „ЛУКойл" в България, но на практика неофициално е най-важният представител на „ЛУКойл" в страната, защото е нещо като политическо лице за свръзка с всяка българска власт. Той бе близък с всички премиери в България от Костов до сегашния Борисов и успява да прокара всеки руски интерес. Едновременно с това развива и личния си бизнес от хотели, които предвидливо е вписал като собственост на баща му.

Приносът на моста за подобряването на правешката инфраструктура е доста съмнителен, но за сметка на това улеснява достъпа на гостите на хотела до игрището с голф колички или велосипеди. Проектът за изграждането на моста над езерото всъщност е записан като „Реконструкция на част от второстепенната улична мрежа чрез изграждане на носеща конструкция на велоалея" - финансиран по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) с пари на Европейския земеделски фонд и държавния бюджет.

На 24 април 2015 г. община Правец е открила процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на строител по проекта, като в търга се явяват общо трима кандидати: „Джи Пи груп" ООД, „Виа конструкт груп" ЕООД и „Евро алианс инженеринг" АД. Цената на поръчката на „велоалеята" е 1,072,656.86 лева без ДДС. Цялата стойност на обявената поръчка е над 1.28 млн. лева. Третият кандидат е отстранен поради липса на представяне на обективни обстоятелства по показател „Срок за изпълнение".

От документацията по обществената поръчка се вижда, че първите двама кандидати - „Джи Пи груп" и „Виа конструкт груп" са получили равен максимален брой точки.

Изборът на община Правец обаче пада върху първата фирма - „Джи Пи груп", като „икономически най-изгодна оферт". Строителят е предложил отстъпка в цената на обществената поръчка в размер на 866 лева (без ДДС). Всъщност изборът на „Джи Пи..." не е никак случаен.

Фирмата е проектант на хотел „Рю Правец ризорт" през 2009 г., както и на клубната къща и голф академията от прилежащия комплекс, все собственост на милионерската фамилия Златеви. Същата компания е направила основната реконструкция на спортен комплекс „Правец" (по поръчка на общината), като е осъществила изграждането на боулинг зала в града. „Джи Пи груп" е и една от фирмите от консорциума, който беше избран за строителството на част от новата отсечка на АМ „Хемус" - 23 км между Ябланица и Угърчин за цели 300 млн. лева. Втората част от лота се падна на ПСТ „Хемус", в която влиза „ПСТ груп", считана за близка до Делян Пеевски. Така двете най-близки до Бойко Борисов лица - Златев и Пеевски, се облажиха с милиони на гърба на данъкоплатците.

„ЛУКойл Нефтохим Бургас", чиито интереси представлява Златев, също е сред големите клиенти на „Джи пи груп" - строителната фирма е участвала като подизпълнител в проекта за изграждане на комплекса за преработка на тежки остатъци, изграждане на открита разпределителна уредба в рафинерията, стационарна фотоволтаична електроцентрала на „Лукойл", както и проект за изграждането на три резервоара за гориво на пристанищен терминал „Росенец" до площадката на „ЛУКойл".

Фирмата е главен изпълнител по изграждане, ремонт и поддръжка на бензиностанции, газстанции и петролни бази на „ЛУКойл" в България. „Джи Пи груп" е и изпълнителят на общо шест станции от метрото в София, включително на летище София, станция „Бели Дунав", „Александър Малинов", „Ал. Теодоров-Балан" и „Надежда". Така във времена на трудности и криза държавата се грижи фирмата, близка до Вальо Златев, винаги да има осигурена работа.