На 3 юли Православната църква почита светеца и мъченик Иакинт (Якинт).

Римският император Траян, царувал от 98 г. до 117 г., започнал жестоко гонение против християните, като изисквал от всички свои поданици да се покланят само на идолите. При него в двореца служил един 20-годишен момък, на име Якинт, родом от Кесария Кападокийска. Той бил таен християнин. В един тържествен езически празник царят с всички свои придворни извършвал жертвоприношение на боговете. 

В това време Якинт се молел в своята стая на истинския Бог. Един от другарите му казал за това на царя.

Царят повикал Якинт и го принуждавал да вкуси от месото на жертвоприношението. Якинт отказал, като заявил, че е християнин. Започнали да го бият и мъчат, но той все повтарял: "Аз съм християнин, Христа почитам и на него са покланям." Затворили го в тъмница, като забранили да му дават храна, освен идоложертвена. Якинт търпял глад, но не се докосвал до донесената му храна. 

Така минали тридесет и осем дни. Веднъж поставеният на стража воин влязъл в тъмницата и видял, че тя е озарена от чудна светлина, а ангели подкрепят верния служител на Христа. След известно време царят заповядал да доведат отново Якинт при него, но го намерили умрял в тъмницата.

По заповед на царя тялото на мъченика било хвърлено вън от града, за да бъде изядено от зверове. Но един благоговеен свещеник, на име Тимотей, тайно го взел и погребал у дома си. След няколко години мощите на светия мъченик били пренесени в Кесария Кападокийска. Днес е Съборът на Доростолските мъченици, който се чества за първи път през 2016 година и бе вписан в църковния календар на Българската православна църква.

Доростолската митрополия е сред първите древнопросияли епархии в българските земи. Тя води началото си от около 390 г. От района на Доростол произхождат редица мъченици, понесли мъченическа смърт през ІV в. сл. Хр. За съжаление тяхната памет е потънала в забрава.

Знае се твърде малко за живота и мъченическата смърт на почитаните през периода на Първата българска държава светци. Сред малко познатите Доростолски мъченици са светиите Дасий, Емилиян, Юлий и Марк, пред чиито мощи вярващите се покланят в силистренския катедрален храм "Св.апостоли Петър и Павел“.