Църквата почита днес, 10 април, паметта на св. Терентий, Помпей и други мъченици Картагенски. Те живели по времето на император Деций (249-251 г.), който предприел гонение срещу християните в цялата римска империя.

По негова заповед всички поданици на империята трябвало да принесат жертви на римските богове, а ако се противят - да бъдат принудени със сила и мъчения. Когато управителят на Африка, Фортуниан, получил тази заповед, се обърнал към християните със следните думи: „Ако не принесете жертва на боговете, ще бъдете предадени на изтезания и смърт“.

На градския площад били вече поставени различни уреди за измъчване на осъдените. Мнозина християни, като се изплашили от страшните мъчения, които ги заплашвали, се отказали от вярата си в Христа и принесли жертва на идолите. Имало обаче 40 души християни, които били готови да претърпят не само всякакви мъчения, но и най-ужасна смърт, но да останат верни на Христа.

От името на всички Терентий отказал да принесе жертва на идолите. Разгневеният управител заповядал да заведат християните в идолското капище и там продължил да ги убеждава да се поклонят на идолите и да им принесат жертва. Терентий смело доказал, че направените от камък, дърво и желязо и украсените със злато, сребро и скъпоценни камъни идоли не са богове. Като чул това, управителят заповядал да ги бият още по-силно, така че слугите много пъти се сменяли, а пръчките и жилите се свършили.

Тогава управителят заповядал да ги бият с тояги, макар че вече се били показали вътрешностите на мъчениците, а лицата им били толкова светли и радостни, че всички се чудели на непобедимото търпение и мъжеството на светиите. Заради вярата си всички мъченици били посечени с меч. Слугите, които ги отвели на мястото на екзекуцията, изпълнили онова, което им било заповядано, и Христовите изповедници получили мъченически венец. Благоговейни мъже прибрали светите им тела и с чест ги погребали недалече от града.