ГДНП е приключила проверката във връзка с проекта за изграждане на Национална детска болница, съобщават от пресцентъра на МВР. Материалите ще бъдат изпратени в Специализираната прокуратура с мнение за образуване на досъдебно производство по чл. 282 от Наказателния кодекс срещу двама бивши министри на здравеопазването и директор на държавна компания. Проверката на Главна дирекция „Национална полиция“ е започнала на 16 декември 2021 г., след като полицията се е самосезирала по излъчен репортаж в медиите. По случая е изискана документация от Министерството на здравеопазването и Агенция „Държавна финансова инспекция“.

От анализа на събраните до момента материали е установено, че има данни за евентуално извършено престъпление от двама бивши министри на здравеопазването в периода от началото на април 2020 г. и началото на месец октомври 2020 г. и от директор на държавна компания. Констатирано е, че от устройствена гледна точка довършване на заварения незавършен строеж на Национален институт по педиатрия, какъвто е бил замисълът на проекта, е недопустимо. От една страна, поради противоречие с действащите общ и подробен устройствен план, а от друга - поради противоречие с нормите за безопасност и замяна на възложител по вече проведена обществена поръчка с избран изпълнител, което е прецедент, тъй като Законът за обществените поръчки не регламентира подобна възможност. Въпреки това е извършено авансово плащане на стойност над 9 милиона лева с ДДС на консорциум от фирми. Първоначално поръчката за изграждане на детска болница е възложена от Министерството на здравеопазването, след това е създадена държавна компания с капитал от 100 000 000 лв. и МЗ прехвърля на нея изпълнението на проекта. През октомври 2020 е подписано споразумение с изпълнителя, според което новата компания замества министерството и поема всичките му задължения по договора.