Започва издаването на лични карти от ново поколение. Смяната на личния документ не е задължителна и всеки гражданин може да се възползва от услугата при изтичането на срока на валидност, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Дирекция „Български документи за самоличност“ въвежда нов образец на българска лична карта от 17 юни. От МВР уточниха, че с цел повишаване на сигурността на документа, освен изображението, той ще съдържа електронен носител на информация със записани биометрични данни – два пръстови отпечатъка и снимка.

МВР информира и за предимствата, които дава личната карта от ново поколение. Тя отваря възможността на българските граждани, които пътуват в страните от Европейския съюз (ЕС) да преминават през електронните пунктове на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), улеснява и ускорява контрола на граничните власти от останалите държави. 

На по-късен етап, с вписването на удостоверение за електронна идентичност, гражданите ще могат да се идентифицират и във виртуална среда при използване на електронни услуги и информационни системи.

От МВР посочиха, че смяната на личния документ не е задължителна. Личните карти, които са издадени до 16 юни 2024 г., включително, са със срок на валидност до 2 август 2031 г., освен ако срокът им на валидност не е изтекъл преди това, уточниха от полицията. Срокът на услугата се запазва както досега - обикновена до 30 дни, бърза до три дни и експресна – в рамките на осем работни часа. Заявленията за издаване на новия документ могат да се подават във всички звена „Български лични документи“ в страната. Тези, които се възползват от експресната услуга ще получават документа си само в София лично или от упълномощено лице.

От полицията уточниха, че остава опцията за издаването на безплатна лична карта за лицата от 14 до 16-годишна възраст, с валидност от четири години. Отпада издаването на безсрочна лична карта на лица, навършили 58 години. На лица от 18 до 70 години ще се издава лична карта със срок на валидност от 10 години. Лицата, навършили 70 години могат да изберат срок на валидност 10 или 30 години, като документът отново е безплатен.

Приета е и таксата за издаване на новите документи за лица от 18 до 70 години. До края на 2024 г. тя остава непроменена за всички видове услуги – обикновена, бърза и експресна. От началото на 2025 г. се въвежда цена от 30 лева за обикновена услуга. 

Запазва се и тарифата за издаването на личен документ за лица с трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 процента. От началото на следващата година за обикновена услуга се въвежда цена от 3 лева, за бърза – 6 лева и за експресна – 15 лева. Лична карта със срок на валидност от една година се издава на лица, от които е невъзможно снемане на пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност. Таксата за документа е 3 лева при обикновената услуга, 6 лева – при бързата и 15 - при експресната.

От МВР посочиха, че се запазва възможността за обикновена и бърза услуга при издаването на карта за пребиваване на член семейство на гражданин от ЕС. Таксата за това остава непроменена до края на годината, а от началото на 2025 г. тя ще бъде 30 лева за обикновена и 60 лева за бърза услуга.

На 2 май т.г. служебният кабинет прие постановление, с което отпада възможността за издаване на безсрочни лични карти. Вместо това на хората от 18 до 70-годишна възраст ще бъде издавана лична карта с 10-годишна валидност, а на тези над 70 години - лична карта с 30-годишна валидност.

През февруари т.г. правителството утвърди защитни елементи, използвани в проекта на новите български лични документи тип „карта“ и тип ,,паспорт“. Целта е повишаване на нивото на защитеност на документите с използване на материали, които отговарят на най-високите стандарти за сигурност и качество, въвеждане на нови защитни характеристики чрез прилагане на нови защитни елементи и технологии, и промяна на защитния графичен дизайн.