В Австрия влезе в сила от 1 януари одобрен през декември закон, позволяващ при определени случаи хора да изберат да сложат край на живота си с помощта на медицински специалисти.Това е позволено за пълнолетни граждани, които са нелечимо болни или са в състояние на немощ, която се влошава. Но правителството предвиди и нови средства за палиативни грижи, за да не се стига до ситуации, в които хора избират да се самоубият само защото не могат да си позволят някой да им помага.Законът бе одобрен от Конституционния съд на страната и предвижда строга регулация. Всеки случай ще се разглежда от двама лекари, като единият задължително е специалист по палиативни грижи. Заявяващите желание за прекратяване на живота им трябва да предоставят диагноза и потвърждение, че са способни рационално и самостоятелно да взимат решения.След одобрението от лекарите се изчаква 12 седмици пациентът да обмисли окончателно решението си. В случаите с нелечимо болни срокът е съкратен до две седмици. Ако и след това решението остава непроменено, пациентът уведомява адвокат или нотариус и получава смъртоносна субстанция в аптеката. За да се избегнат злоупотреби, списъците с такива аптеки са известни само на уведомяваните адвокати и нотариуси и няма да са публично достояние.Активното участие на друго лице е забранено, а законът изрично изключва от процедурата непълнолетни и хора с психически заболявания. Досега за подтикване към или подпомагане на самоубийство имаше заплаха от присъда до 5 години затвор. Наказанието остава за всеки, който убие друг "по тяхно сериозно и търсещо съчувствие настояване", но отпада за медицинските специалисти, които са направили преценка, че има основания човек да сложи край на живота си. Според решение на федерален съд от миналата година пълната забрана е нарушавала правото на самоопределение.Асистираното самоубийство е законно в съседна Швейцария и е декриминализирано в страни като Испания, Белгия и Нидерландия.