Вълкан Хараламбиев

Българската нация отдавна е разделена на „за" и „против", като разделителната линия минава покрай либералните ценности, или поне характеризирани като такива, идващи по дефиниция от чиновниците в Европейския съюз, и традиционната българска патриархалност. Няма събитие, което да не е било белязано от това разделение - от паметника на Самуил до националните празници, от незаконните цигански постройки до битовата престъпност, от ниските пенсии до идеята за въвеждане на еврото. Нямаше как и случаят с убития афганистанец край българската граница да не попадне във водовъртежа на това разделение.

От едната страна застанаха либералните, или поне твърдящи, че са такива, организации - Българският хелзинкски комитет, Реформаторският блок, различни неправителствени сдружения, финансирани по линия на ЕС, които заклеймиха убийството, нарекоха граничния полицай, стрелял срещу незаконно преминаващ границата чужденец, убиец и поискаха той да бъде даден на прокурор. От другата страна пък застанаха всички патриотични или твърдящи, че са такива, организации. Те пък поздравиха полицая за смелостта му и настояха той да бъде удостоен с държавна награда. По средата пък застана премиерът Борисов, който хем описва Брюксел като „бащицата", хем е пръв приятел с руския наместник в България Валентин Златев и му угажда на всеки каприз. Борисов махна с ръка и отсече: Граничният полицай не е нито за награда, нито за уволнение. Това е нелеп инцидент.

И все пак роти от млади мъже на възраст между 18 до 30 годи­ни, предс­тавящи се за афга­нистанци или иракчани, от два месеца насам прекосяват българската граница. Според наблюденията на граничарите с 50 чужденци, влезли нелегално у нас, се движи само по едно семейство с деца, което обикновено играе ролята на ка­муфлаж. Ротите от млади чужденци се придвижват вечер или рано сутрин, като пресичат браз­дата пред трудно­достъпни терени и започват да се ук­риват в странджан­ските села.

При опит да спре именно подобна група от 54 мигранти миналия четвъртък вечерта граничен полицай простре­ля смъртоносно 56-годишен мъж. Според аутопсията на чужденеца причина за смъртта му е рикоширал в мост куршум, който го улучил в тила и до­вел до сериозна кръвозагуба.

След инцидента хората в Средец заявиха открито, че през града им минава ка­нал за трафик на имигран­ти. Групите, които виждали и по тъмно, и по светло, би­ли много съмнителни, със­тавени само от млади мъ­же. „При нас е страшно, елате да видите какъв по­ток върви през границата. По цели нощи камиони и бусове товарят бежанци от турската граница край с. Горно Ябълково. Прииждат на тълпи, ходят по селата, чукат посред нощ по къщи­те - просят храна и дрехи. Хората се страхуват, всич­ки са в паника. Вечер е светло като ден от фаровете на камионите, които ги трафикират. През лятото групите бяха смесе­ни, с повече жени и деца, а от два месеца влизат само мъже, млади мъже на голе­ми групи - ние ги виждаме, страшни са. Никой не знае какви са тези хора, откъде идват и защо и къде оти­ват", разказа братовчедка­та на граничаря, който уби чужденеца, Таня Ненова.

Засега едно от обяснения­та на Гранична полиция за промяната в профила на бежанците било студеното време. „Сутрин темпе­ратурите са доста ниски и за­това жените и децата не се решават на подобни прехо­ди", обясни шефът на дирекция „Гранична полиция" Антонио Ангелов. Майките с хлапе­та оставали или в Турция, или се пренасочвали към Гърция или Италия. МВР обаче про­верява и коренно различна версия - че сред групите може да има и хора от терористични организа­ции. Затова униформените и военните държали посто­янен контакт с ДАНС и сле­дели за подозрителни чуж­денци в ротите с мигранти.

Трагичният инцидент с афганистанеца е станал около 22 часа на два ки­лометра от Средец в посока Бургас. Чужденецът е бил част от голяма група, която се

придвижвала посред нощ в полите на Странджа. Заловените бежанци са само млади мъже на въз­раст между 20 и 30 години. Те твърдят, че са афганис­танци, но разследващите подозират, че лъжат за про­изхода си. В нито един от тях не са открити докумен­ти за самоличност, които да удостоверят националност­та им. Групата от млади и здра­ви мъже изглеждала изк­лючително опасна и подоз­рителна. Бежанците би­ли засечени от трима гра­нични полицаи. Унифор­мените ги открили да чакат скупчени под мост в мест­ността Рибарска среща. Граничарите веднага предприели акция по задържането им, но срещна­ли съпротива. Единият стрелял във възду­ха, за да респектира мъже­те, но куршумът рикоши­рал и улучил единия от бе­жанците. Мъжът бил уце­лен във врата и издъхнал само след броени минути. През това време

полицаите потърсили помощ и към мястото тръгнали подкрепления, ситуирани наблизо.

„Нямаме данни те да са били въоръжени, но съот­ношението е било показа­телно. Трима срещу 54", подчерта главният секре­тар на МВР Георги Костов. По случая вече тече разследване, но много от въпросите около инцидента все още са без отговор. Не е ясно къде и как са проник­нали бежанците на българ­ска територия, имали ли са водач сред тях или са чака­ли някой, който да им оси­гури транспорт и да ги пре­веде през територията на страната. Не е установено и от какъв произход са те, ни­то с каква цел са преминали държавната ни граница. Според Костов групата от чужденци се е състояла от млади мъже със спортна физика, които се проверя­ват за съпричастност към чужди „нехуманитарни" организации.

Семейството на 42-годишния Вълкан Хам­барлиев е в шок от инцидента на граница­та. Майка му и баща му, които са пенсио­нери, са залостили вратата на дома си и не же­лаят да говорят с никого. 42-годишният Вълкан работи в Гранична полиция повече от десет години. Брат му също е служител в системата на МВР, но в звено „Жандармерия". Хамбарлиев е семеен и има две деца. Той е за­пален ловец и членува в местната ловна дру­жинка. Повечето хора в Средец твърдят, че не познават нито граничаря, нито семейс­твото му, убедени, че по този начин го защита­ват. В същото време местните се надигнаха ка­то един, за да го защитят. Те стартираха под­писка, заставайки твърдо зад граничаря, която ще изпратят до министърa на вътрешните ра­боти, до премиера Бойко Борисов и до прези­дента Росен Плевнелиев. Съпругата на гранич­ния полицай Соня Хамбарлиева работи като счетоводител в ловно-рибарско дружество в Средец. Синът им, на 21 години, и дъщерята, която е на 16 г., знаят за инцидента и го изживяват много тежко. „То­зи човек е герой, а не убиец, както някои се опитват да го изкарат. Изпълнявал е служеб­ния си дълг да пази границата. Какво ще напра­вите вие, ако срещнете в тъмното петдесет ду­ши, които стават агресивни? Бил е в ситуация като на война. Ако не стреляш първи, ще те зас­трелят. Граничарят е от страната на добрите. Не той е преминал чужда държавна граница", ко­ментираха инициаторите на подписката.

Тримата граничари, които се сблъскаха с 54 мигранти от Афганистан край Средец, трябва да бъдат наградени, смята историкът проф. Божидар Димитров. „Във висша степен те са изпълнили дълга си на българска гранична стража, задържайки с опасност за живота си група от превъзхождащи ги двадесет пъти млади и здрави нарушители на границата. Добрият пример трябва да бъде възнаграждаван, затова предлагам подписка, за да бъдат отличени с висш държавен орден, полагащ се при такива случаи. Подписвам се първи под тази подписка, надявайки се, че тя ще достигне бройката от стотици хиляди български граждани, на която не е чужда сигурността на България и защитата й", пише в позиция до медиите той.

Според него за българите, както и за всяка сериозна държава, границите на страната винаги са били, освен всичко друго, и символ на държавност. „Има държавни граници - има държава, няма държавни граници - няма държава. Границата е свещена и нерегламентираното й пресичане винаги се е смятало за държавно престъпление", припомня проф. Димитров. Чужди автори, пишейки със завист за българската система от държавни граници, казват, че по границата е минавал вал с ров, увенчан, както и днес, от ограда с бодлива тел. Отново чужди автори, византийски и арабски, пишат, че граничари, които пропуснат нарушители, се наказват със смърт.

 „В същото време жертва на тези гранични правила става през 980 г. и българският цар Борис ІІ. Той бил пленник във Византия,  успял да избяга, но бил облечен с ромейски дрехи и на българската граница бил убит от български граничар, който не го познал", мотивира защита си на граничарите от Средец историкът.

„Бях на посещение при граничния пункт в Средец, където изказах благодарността си на личния състав, чрез техния командир - за достойно носената служба и изпълнения дълг от граничаря Вълкан Хамбарлиев, заяви историкът проф. Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей. - Подарих им една голяма икона на „Св. Цар Тервел" - първият български светец, който през 705 година установява българската граница по тези места". Проф Димитров подарил на Вълкан Хамбарлиев книгата си „За кожата на едно ченге", чието заглавие придобило настоящ смисъл за него.

Подписката на професор Димитров до редакционното приключване на броя бе достигнала 22,000, като са се включили и български емигранти в Германия, Великобритания, Испания, Италия и други страни.

Адресът за подписката е: http://www.peticiq.com/127634