Учените са направили откритието, докато са наблюдавали Йо с милиметровия телескоп ALMA, инсталиран във височинната обсерватория Чайнантор в чилийската пустиня Атакама.

Планетарните учени са изследвали изотопните емисии на вулканите на повърхността на Йо - спътник на Юпитер, и са стигнали до заключението, че вулканичната дейност на този спътник на най-голямата планета в Слънчевата система продължава от поне 4,5 милиарда години. Констатациите на учените са публикувани в статия в научното списание Science.

"Изотопният състав на летливите вещества в атмосферата на Йо, включително съединенията на сярата и хлора, отразява историята на вулканичната дейност на тази луна на Юпитер. Измерихме фракциите на тези изотопи и установихме, че вулканичните емисии на Йо съдържат много големи количества от по-тежките форми на двата елемента. Това предполага, че вулканите на Йо са били изключително активни през цялата история на тази планета", пишат изследователите.

До това заключение стига екип от американски и новозеландски планетолози, ръководен от Катрин де Клеър, доцент в Калифорнийския технологичен институт. Учените направиха това откритие по време на наблюдения на Йо с помощта на милиметровия телескоп ALMA, инсталиран във високопланинската обсерватория Чахнантор в чилийската част на пустинята Атакама.

Този телескоп, както отбелязват учените, е в състояние да улови микровълновото излъчване, което се произвежда от молекулите на газообразните серни оксиди, както и от натриевите и калиевите хлориди, чиито молекули присъстват в емисиите на вулканите на Йо. Свойствата на тази луминесценция се различават за молекулите на солите и серните оксиди, съдържащи леки и тежки изотопи на сярата и хлора, което дава възможност да се оцени тяхното количество във вътрешността на Йо.