При преминаване към онлайн обучение всички ученици и учители ще имат достъп до интернет от домовете си, посочиха от Министерството на образованието и науката. По данни на министерството към средата на юли т.г. без интернет връзка са над 34 000 деца. "Когато семействата не могат да си позволят таксите за интернет по социални причини, те ще бъдат поемани от училищата. Парите ще са за сметка на икономиите от режийни разходи, налични в училищните бюджети заради прекъсването на присъственото обучение през последните две години", съобщават от МОН. От ведомството и националните мобилни оператори са договорили преференциални цени на услугата – от 20 до 50% по-ниски от пазарните. Офертите включват всички възможни методи за достъп в зависимост от конкретните местни условия. При онлайн занятия учителите ще продължат да получават допълнително възнаграждение от 30 лева за компенсиране на разходите за консумативи, включително за интернет.