Водата е най-бързо действащото и най-лесно достъпно лекарство от всички познати ни до момента. В повечето случаи на хронични болести хидратирането е основна загриженост на лечителя, но рядко попада в радара на лекаря. Хидратирането на обезводненото тяло отнема около 40 дни, ако процесът се изпълнява прецизно и нужното количество вода се приема всеки ден, без прекъсване. Лечения, приложени върху тяло, което е обезводнено, не могат да допринесат до очакваните максимално добри резултати, тъй като липсата на вода забавя процесите в тялото. Основните функции на водата на клетъчно ниво са да поддържа стабилна клетъчна среда както вътре в клетката, така и извън нея, позволявайки усвояването на достатъчно количество хранителни вещества под формата на минерали и соли и спомагане за елиминирането на

токсични отпадъци от клетката
максимална полза от качествата им
Водите с високо съдържание на минерали
толкова повече вода трябва да пием