И тази година възпитаниците на Малко българско училище в Чикаго подготвят манифестация за един от най-българските празници - 24 май. Школото вече покани всички българи и български организации на територията на града на празника. Идеята е възраждането на една от най-дълбоките и красиви български традиции на американска земя.

Събитието е в събота, 21 май от 1:00 РМ и ще бъде последвано от празничен концерт на децата в най-голямото българско училище в чужбина.

  • ВИДЕО: Отбелязването на 24 май 2015 г.

Почти няма българска организация в САЩ и Канада, която да не подготвя свое честване за светите братя. Следващият вторник се очертава като истински български ден в Северна Америка.