Досега българчетата в родните училища зад граница можеха да получават само основно образование, но от този месец „Малко българско училище" в чикагското предградие Елк Гроув стартира програма, с която да предлага официално призната диплома за средно образование. „Планираме да започнем и девети клас. Имаме амбицията да се превърнем в гимназия", обяви директорът на училището Живка Бубалова.

Гимназиалното образование ще се признава в Европа и ще позволи на децата да се запишат в университет или колеж, без да се налага да полагат приравнителни изпити.

За да стане това обаче, училището трябва да отговаря на наредбата в образователното министерство в България. „Според тази наредба децата трябва да предоставят документи за завършено средно образование в чужда държава плюс документи за българско образование от българско училище, за да могат да получат документ за завършено средно българско образование", обяснява Бубалова.

Гимназиалните дипломи ще важат в целият Европейски съюз и ще улеснят значително процеса по кандидатстване във висше учебно заведение. „С тези изменения всъщност се спестяват една учебна година и доста пари. Децата имат право да кандидатстват със своите български дипломи, което означава - и за безплатните висши учебни заведения в Европа", обяснява още Бубалова.

„Малко българско училище" има 300 ученици. От ръководството решават да експериментират с идеята "девети клас" с 2 деца.

Родителите също одобряват почина на родното школо. „Това е много добра идея. Да могат децата да се приберат в България или някъде в Европа и веднага да се запишат за някакъв университет без приравнителни изпити", смята Иван Джамбов. Той е баща на 13-годишно момиченце, което учи в неделното училище към българската църква в Дес Плейс, Чикаго, „Света София".

Това не е първият път, в който се прави опит за девети клас и дипломи за средно образование тук. През миналата година първото училище „Джон Атанасов" се опита да прокара идеята с две от своите деца, но заради натоварената им програма в американското училище през седмицата класовете се разпаднаха. Дали и други училища ще последват примера на „Малко българско" - предстои да разберем.