сн. Rohini

Технологиите за 3D печат се развиват мълниеносно. След принтирани играчки, храна и дори къщи идва ред и на принтирано осветление. Най-новият продукт е Lightpaper на компанията Rohini. Освен лесно за създаване това осветително тяло е тънко като хартия (оттам и името му) и може да се поставя върху всякаква повърхност. ,,Осветителната хартия" се създава при смесване на мастило с малки светодиоди. Сместа след това се принтира върху проводим слой, който след това се поставя между два други слоя. Диодите са с големината на червени кръвни клетки и ще започват да светят, щом през тях премине електрически ток. Същите диоди освен това могат да бъдат програмирани да светят по определен начин. Според Rohini новото поколение осветително тяло ще е едновременно по-тънко, по-ярко и по-гъвкаво, както и персонализуемо. Първите продукти от линията Light ще бъдат пуснати на пазара до края на януари.