Стипендията на редовните докторанти се увеличава на 1000 лева със задна дата от 1 юли тази година. За тази цел в актуализацията на държавния бюджет са предвидени 5,244 млн. лева, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката (МОН). Средствата ще бъдат разпределени сред 35 държавни висши училища, Българската академия на науките, Военномедицинската и Селскостопанската академия, Националните центрове по заразни и паразитни болести и по опазване на общественото здраве, Националния институт по метеорология и хидрология. В тях се обучават общо 3496 докторанти. С приемането на бюджета за 2022 г. от 1 април докторантската стипендия се повиши с 50 процента от 500 на 750 лева. С приетата миналата седмица актуализация размерът й се удвоява в сравнение с началото на тази година. С други 1,777 млн. лева от актуализацията на бюджета ще се увеличат нормативите за леглоден и храноден в студентските общежития и столове, стопанисвани от "Студентски столове и общежития" ЕАД. В резултат на това през следващата академична година наемите в тези общежития ще запазят сегашните си нива, а отстъпката в студентските столове на дружеството ще се повиши. Допълнителни 5,5 млн. лева за заплати получава Селскостопанската академия, 1,2 млн. лева влизат в сметката на Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски". Нови 20 млн. лева отиват в държавните висши училища. Те ще бъдат разпределени според качеството на обучението и реализацията на студентите, определени въз основа на данни от Рейтинговата система на висшите училища в България. Най-много са средствата за Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Техническия университет в София - съответно над 3,3 млн. лева и почти 2,5 млн. лева. Най-малки са сумите за Висшето училище по телекомуникации и пощи - близо 30 000 лева, и за Висшето строително училище "Любен Каравелов" - малко над 35 000 лева. Университетите ще получат без условия 20-те милиона лева за възнаграждения, предвидени в държавния бюджет за 2022 г., които досега бяха обвързани с въвеждането на нова методика за атестиране на академичния състав. Министерството на образованието и науката предложи на Съвета на ректорите и на двата синдиката във висшето образование конкретно разпределение на средствата и очаква техните становища, информират от МОН.