(продължение от миналия брой)

Възрастните хора обикновено не докладват измамите на полицията от дълбоко унижение, особено след като осъзнаят, че са помогнали на мошениците да ограбят собствените им спестявания, а и поради страх от репресивни мерки от страна на негодниците, които може да са отправили заплахи срещу роднините на стареца, ако не си мълчи. Някои пенсионери може дори и да не са разбрали, че са били ограбени. Жертвата често не само дълбоко се срамува, но и се страхува, че ако роднините й си помислят, че е уязвима, тя ще загуби своята независимост. Семейството й може да я накара да напусне дома си - да живее с някое от децата или да я пратят в старчески дом. В допълнение към психичната травма престъплението може да повлияе на здравето на възрастните хора. Изследване на хора над 65-годишна възраст, които участват в Чикагския проект за здраве и стареене, установи, че старците, подложени на малтретиране или пренебрегване, включително и на финансова експлоатация, са били хоспитализирани с много по-голяма честота, отколкото тези, които не са били жертви.

Много от измамите, на които пенсионерите се хващат, не се различават съществено от тези, които се използват срещу по-млади хора. Но престъпниците старателно се опитват да идентифицират по-възрастните хора. Умният негодник, който говори с даден старец по телефона, бързо ще извлече личната му информация. Мошениците казват, че искат да изпратят безплатни медицински материали или че просто искат да проверят дали имат правилните лични данни в компютърната си система. По един или друг начин те се докопват до социалноосигурителния номер на пенсионера. За да създадат чувството за персонална връзка със стареца, те използват „огледални" техники. „Ти си ветеран? И аз съм ветеран!" Ласкателството и емоционалното въвличане са същите техники, които секс трафиканти използват, за да примамват млади момичета. Това е нискорискова работа. Защо мошеникът да ограби банка, когато може да си седне удобно у дома и да се обади на един куп пенсионери?

Къде да докладвате за финансови злоупотреби срещу възрастен човек?

AARP (Аmerican Association of Retired Persons - американската асоциация на пенсионерите) има страница на уебсайта си, която предлага информация за най-новите измами срещу старци - http://www.aarp.org/money/scams-fraud/.

Офисът за финансова защита на възрастните американци на Бюрото за финансова защита на потребителите получава и разследва жалби за злоупотреби, конкретно свързани с ипотеки, кредитни карти, банки, заеми и др. - http://www.consumerfinance.gov/older-americans/.

Федералната търговска комисия има телефонен номер (877-382-4357), на който пенсионерите могат да подадат жалба на английски или испански език.

StopFraud.gov е уебсайтът на Специалната група за финансови измами. Това трябва да е една от първите ви спирки при докладване на измама. Сайтът също така има множество ресурси за пенсионери и членове на семейството.

Националната асоциация за защита на възрастните хора има национална карта с линкове към горещи линии за докладване на злоупотреби във всеки щат - http://www.napsa-now.org/.

Националният център по злоупотребите срещу възрастни хора има щатски указатели на линии за помощ и ресурси за превенция във всички 50 щата и окръг Колумбия - http://ncea.aoa.gov/stop_abuse/.

Специалният комитет на Сената по застаряване на населението (855-303-9470) може да помогне на жертвите и семействата им да намерят ресурси за съдействие - http://www.aging.senate.gov/fraud-hotline.

Не забравяйте да си набавите и следващия брой на любимия си вестник, където ще продължа да разглеждам изключително важната тема за финансовите злоупотреби с беззащитни старци и как можете да помогнете на възрастните си роднини.