Ваксините срещу коронавируса са предотвратили близо 20 милиона смъртни случая през първата година след появата им, според първото голямо моделно проучване по темата, публикувано в петък. Изследването, публикувано в The Lancet Infectious Diseases, се основава на данни от 185 държави и територии, събрани от 8 декември 2020 г. до 8 декември 2021 г.  То е първият опит да се оцени броят на смъртните случаи, предотвратени пряко и косвено в резултат на ваксинациите срещу Covid-19.

Установено е, че са предотвратени 19,8 млн. смъртни случая от потенциалните 31,4 млн. смъртни случая, които биха настъпили, ако не бяха налични ваксини.

Проучването установява, че това е намаление с 63%.

В проучването са използвани официални данни - или приблизителни оценки, когато официални данни не са били налични - за смъртните случаи, причинени от коронавируса, както и за общия брой прекомерни смъртни случаи във всяка държава. Надвишената смъртност е разликата между общия брой на хората, починали от всички причини, и броя на смъртните случаи, очаквани въз основа на минали данни.

Тези анализи са сравнени с хипотетичен алтернативен сценарий, при който не е прилагана ваксина. Моделът отчита разликите в степента на ваксиниране в отделните държави, както и разликите в ефективността на ваксините въз основа на видовете ваксини, за които е известно, че са били основно използвани във всяка държава.

Китай не е включен в проучването поради големия брой на населението му и строгите мерки за ограничаване на разпространението на ваксините, което би изкривило резултатите, се казва в доклада.

Проучването установи, че най-голям брой предотвратени смъртни случаи - 12,2 милиона от общо 19,8 милиона - са регистрирани в страните с високи и средни доходи, което отразява неравенството в достъпа до ваксини в световен мащаб.

Близо 600 000 допълнителни смъртни случая биха могли да бъдат предотвратени, ако беше постигната целта на Световната здравна организация (СЗО) за ваксиниране на 40% от населението на всяка държава до края на 2021 г., се казва в заключението.

"Вероятно милиони животи са били спасени чрез осигуряване на достъп до ваксините на хората по света", заяви водещият автор на изследването Оливър Уотсън от Имперския колеж в Лондон.

"Можехме да направим повече", каза той.

По данни на СЗО коронавирусът официално е отнел живота на повече от 6,3 милиона души в световен мащаб.

Но миналия месец организацията заяви, че реалният брой може да достигне 15 милиона, когато се отчетат всички преки и косвени причини.