След като компютърни специалисти откриха сериозен проблем в сигурността на протокола за криптиране на данни OpenSSL, интернет компаниите бързо започнаха да правят проверки на сървърите си, за да открият кои от тях използват уязвима версия на софтуера. Някои от тях вече съобщиха, че действително са засегнати, други все още извършват проверки. Препечатваме списъка на онлайн изданието ,,Машибъл", където са публикувани и реакциите на самите компании.
1. Facebook: Социалната мрежа обявява, че не е засекла проблеми, но е добавила подобрения, преди Heartbleed да бъде публично обявен. Компанията препоръчва на потребителите да сменят паролите си;
2. Tumblr. Блогинг платформата е била засегната от Heartbleed, но няма данни за злоупотреби. Тя също препоръчва на потребителите да сменят паролите си;
3. Google. Засегнати са Gmail, YouTube, Wallet, Play, Apps, App Engine, Search. Компанията е направила промени и казва, че не е необходимо потребителите за сменят паролите си;

4. Yahoo. Засегнати са множество услуги на компанията, като постепенно проблемите се отстраняват. Потребителите трябва да сменят паролите си;

5. Amazon Web Services. Засегнати са част от услугите, но се препоръчва паролите да бъдат сменени за всеки случай;

6. Dropbox. Проблемът вече е отстранен, но е хубаво паролите да бъдат сменени;

7. LastPass. Препоръчителна е смяна на паролите;

8. OKCupid. Проблемът е решен, но паролите трябва да се обновят;
9. SoundCloud. Извършва се обновяване на софтуера, като паролите трябва да се сменят;
10. Wunderlist. Компанията препоръчва смяна на паролите.
С неизяснен статут са: Evernote, Twitter, eBay, Apple, Netflix.
Списъкът в GitHub с потенциално засегнатите сайтове.
LinkedIn, Amazon, Microsoft, AOL, PayPal, обявиха, че техните услуги не са застрашени от Heartbleed.