Европейският парламент въведе задължително общо зарядно устройство за всички мобилни телефони, продавани в страните членки на ЕС. Идеята за това бе на бившия външен министър на България Соломон Паси и бившия български министър по европейските въпроси и негова партньорка в живота Гергана Паси. Използването на едно общо зарядно устройство ще намали отпадъците, разходите, както и затрудненията за потребителите. Страните ще разполагат с две години за въвеждане на правилото в своите закони, а производителите ще имат още една година, за да се съобразят с новите правила. Очаква се общото зарядно устройство да сложи край на събирането на много зарядни на едно място и да намали електронните отпадъци с 51,000 тона годишно.