Делът на пушачите сред възрастното население на САЩ е спаднал до 17,8% през 2013 г. Това е най-ниската точка от началото на статистиката през 1965 г., съобщи Националният институт за здравеопазване. Федералната агенция „Центрове за контрол и превенция на заболяванията" публикува доклад, в който се твърди, че броят на пушачите е намалял от 45,1 милиона през 2005 г. (когато 20,9% от възрастното население на Съединените щати пуши), до 42,1 милиона през 2013 г. въпреки увеличението на населението на Америка през този период.

Въпреки това постижение делът на пушачите остава висок сред определени групи, включително и тези, които живеят под прага на бедността или са с по-ниско образование. Пушат много от американските индианци, хората, живеещи в южните щати или в Средния запад. Тютюнопушенето остава разпространено и сред хората с увреждания.

Въпреки че в САЩ са станали по-малко хората, които пушат всекидневно (от 80,8% през 2005 г. до 76,9% през 2013), делът на пушещите по-рядко се е увеличил (от 19,2% 2005 г. до 23,1% през миналата година). Тези възрастни, които пушат между 20 и 29 цигари на ден, са станали по-малко (от 34,9% през 2005 г. до 29,3% през 2013 г.), докато делът на тези, които пушат под десет цигари дневно, е нараснал (от 16,4% през 2005 г. до 23,3% през 2013 г.) според доклада.