Новата база на Българското училище „Родолюбие" в Чикаго на 1352 Cumberland Ave се оказва не само обновена и приветлива за дългододишнитe и новозаписали се ученици, но и много удобна за многото български семейства, живеещи в района. Усмихнатите и приветливи учители и богатата материална база с модерно техническо оборудване обещават прекрасна учебна година.