Учените и преди са черпили вдъхновение от животни като змии и хлебарки, за да създават роботи, способни да изследват труднодостъпни места. Плъховете, които са изключително умели в провирането през тесни отвори и прекосяването на неравен терен, също вече имат свой роботизиран еквивалент. Миниатюрният плъх-робот, наречен SQuRo (Small-sized Quadruped Robotic rat), е разработен от китайски учени от Пекинския технологичен институт от екип под ръководството на професор Цин Ши и може да се използва в спасителни акции, например за търсене на оцелели под развалини в бедствени райони. Според специалистите роботизираното животно, за модел на което е послужил сивият (норвежки) плъх (Rattus norvegicus), имитира движенията и поведението на истински гризачи.

Плъхът-робот може да се движи бързо по неравен терен и да се провира през тесни шахти и проходи. При проектирането му инженерите са се опитали да възпроизведат движенията и структурата на тялото на плъх, като копират пропорциите на крайниците му и степента на свобода на подвижност на ставите му. Движенията на роботизирания плъх се управляват от компютър. Той може да прикляка, да тича, да пълзи, да се обръща и да става след падане. По време на тестовете плъхът-робот е пропълзял по коридор с дължина 9 сантиметра, преодолял е бариера с височина 3 сантиметра и се е изкачил по 15-градусов склон.