По най-малко двама цивилни полицаи ще пътуват с всички полети на турските авиокомпании. Решението е взето със заповед на Министерството на вътрпените работи и днес беше публикувано в официалния вестник на правителството – „Ресми газет“. Задължението на полицейските служители ще бъде да предотвратяват кражбите на самолети и всякакви други инциденти на борда. Служителите на въздушната полиция ще седят сред пътниците. Наети от въздушната полиция ще бъдат лица с петгодишен стаж в органите на реда. Специално за тях ще бъдат организирани допълнителни курсове по терминология на гражданската авиация, по преговори за освобождаване на заложници и специално обучение. В края на всеки полет полицията ще изготвя доклади. Полицейските служители няма да се подчиняват на членовете на екипажа. Освен това само членовете на екипажа ще знаят кои са те. Авиокомпаниите се задължават да осигуряват билети за въздушната полиция.