Токът за бизнеса в България в събота ще бъде с 3,02 процента по-евтин в сравнение с цената му с ден на доставка за петък. При средно 435,47 лева (без ДДС) за мегаватчас е търгуван днес токът на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), сочат данните от търговията в пазарен сегмент "Ден напред". Сделките са на база утрешен ден на доставка (19 март). Енергийната борса затвори в четвъртък при средна стойност от 449,05 лв. за мегаватчас. Средната цена на пиковата енергия (9:00-20:00 ч.) e 447,77 лв. за мегаватчас. Извънпиковата енергия (1:00-8:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 423,16 лв. за мегаватчас. Най-ниската цена в рамките на днешната сесия, при утрешен ден на доставка, е 270,70 лв. за мегаватчас, достигната за 23:00-24:00 ч., а най-високата е 629,43 лева за мегаватчас - за 19:00-20:00 часа. Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 84 687,70 мегаватчаса електроенергия. В пазарния сегмент "В рамките на деня" за петък, 18 март, БНЕБ отчита до момента общ изтъргуван обем от 1395,10 мегаватчаса. Към 14:20 часа среднопретеглената дневна цена е 438,12 лева (без ДДС) за мегаватчас.