Продължават тестовете на системата за ранно предупреждение при бедствия и аварии BG-ALERT. На 21 ноември те ще се проведат в областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

Мобилните устройства ще получат съобщение, съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих режим на телефона. След сигнала не е нужно да бъдат предприемани никакви действия.

На 22 ноември тя ще бъде тествана в Благоевград, Кюстендил, Перник, София и Софийска област, а на 23 ноември са тестовете в Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

Предвижда се на 29 ноември да се проведе национален тест в страната. Тогава, в продължение на половин час - от 12:00 до 12:30 часа, ще бъде излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език.

Получаването на съобщението на мобилното устройство се очаква да бъде еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим.