Световната здравна организация призова държавите спешно да вземат мерки за предотвратяване, откриване и реакция при случаи на некачествени и фалшифицирани медицински продукти, като се позова на неотдавнашни съобщения за случаи на детски сиропи против кашлица с потвърдено или предполагаемо замърсяване.

През последните четири месеца страните

съобщиха за няколко случая на сиропи за кашлица за деца, продавани без рецепта, с потвърдено или предполагаемо замърсяване с високи нива на диетилен гликол (DEG) и етилен гликол (EG)", заяви СЗО.

"Случаите са от най-малко седем държави, свързани с повече от 300 смъртни случая в три от тях."

СЗО заяви, че повечето смъртни случаи са при малки деца на възраст под 5 години.

Замърсителите са токсични химикали, използвани като промишлени разтворители и антифриз, които могат да бъдат фатални, дори приети в малки количества, и никога не трябва да бъдат в лекарствата.

Гамбия, Индонезия, Узбекистан

Сред страните, посочени от СЗО, са Гамбия, Индонезия и Узбекистан.

За Гамбия четирите продукта са Promethazine перорален разтвор, бебешки сироп за кашлица Kofexmalin, бебешки сироп за кашлица Makoff и сироп за простуда Magrip N. Производителят на тези продукти е Maiden Pharmaceuticals Limited от Харяна, Индия.

Що се отнася до Индонезия, осемте продукта са сироп Termorex (само партида AUG22A06), сироп Flurin DMP, сироп за кашлица Unibebi, парацетамол капки Unibebi Demam, парацетамол сироп Unibebi Demam, парацетамол капки (произведени от PT Afi Farma), парацетамол сироп (мента) (произведен от PT Afi Farma) и сироп Vipcol.

Двата продукта, посочени за Узбекистан, са сиропи AmbronoL и DOK-1 Max. Производителят на двата продукта е Marion Biotech Pvt. Ltd от Утар Прадеш, Индия.

"До момента посоченият производител не е предоставил на СЗО гаранции за безопасността и качеството на тези продукти", заяви СЗО, като отбеляза, че нейните предупреждения за медицински продукти са били бързо разпространени до националните здравни органи на всички 194 държави членки.

Предупрежденията за медицински продукти

изискваха откриването и изтеглянето на заразените лекарства от обращение на пазарите, засилено наблюдение и усърдие във веригите за доставки в страните и регионите, които вероятно са засегнати, и незабавно уведомяване на СЗО за доставката.

Тъй като инцидентите не са изолирани, СЗО призова критичните заинтересовани страни, участващи във веригата за доставка на медицински продукти, да предприемат "незабавни и координирани действия".

СЗО призова регулаторните органи и правителствата да откриват и изтеглят от съответните си пазари всички некачествени медицински продукти, идентифицирани в медицинските предупреждения на СЗО като потенциални причинители на смърт и заболявания.

Световният здравен орган призова отговорните лица да гарантират, че всички медицински продукти на съответните им пазари са одобрени за продажба от компетентните органи и могат да бъдат получени от оторизирани/лицензирани доставчици.

СЗО призова също производителите на лекарства да закупуват помощни вещества от фармацевтичен клас само от квалифицирани и добросъвестни доставчици и да провеждат цялостно тестване на доставките преди използването им в производството на крайни продукти.