Министерският съвет прие на заседание решение за одобрение създаването на "Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести "Св. Анастасия" ЕООД, гр. Бургас, съобщиха от пресслужбата на кабинета. Тригодишният бизнес план за развитието на болницата предвижда лечебното заведение да разполага със 133 болнични легла. Осъществяването на проекта на община Бургас за разкриване на лечебно заведение за болнична помощ единствено за деца отговаря на потребностите и ще осигури високоспециализирано и комплексно лечение на пациентите, като ще допринесе за навременността и качеството на предоставяната педиатрична помощ не само в област Бургас, но и в целия Югоизточен район.

Разкриването на специализирано лечебно заведение за болнична помощ за деца е в унисон с анализите и препоръките в Националната здравна карта на дългосрочните нужди от здравни услуги, приета с правителствено решение през декември 2022 година. В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е получено и становище от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), според което новите дейности ще бъдат предвидени във финансовите планове на НЗОК за периода от 2027 година. Новата детска болница ще разполага и със зона за амбулаторна дейност с 27 кабинета и девет кабинета за амбулаторни процедури. В проекта е включено изграждането на стационар за краткосрочен престой с десет многофункционални легла, дневен психиатричен стационар за 15 пациенти, отделение на спешна помощ и хирургичен блок с три високотехнологични операционни зали. Към отделенията ще функционира и лабораторен блок и такъв за образна диагностика.