Компанията „Drayson Technologies" представи своята разработка, наречена „Freevolt". Това е система, която генерира енергия от радиовълните, които преминават в пространството около нея. Пространството около нас е пълно с радиосигнали. Компанията е намерила начин да извлича енергия от тях, което да се използва за захранване на устройства. „Freevolt" може да се използва за захранването на охранителни камери, сензори, умни аксесоари.
Устройството е много семпло - разполага с антена, модул за управление и съхранение на енергията при необходимост и модул за конвертирането на радиовълните в електричество. В стандартен офис устройството може да генерира около 100 микровата енергия поне в първоначалните си версии.
Компанията поставя акцент, че използването на радиовълните не ги „спира" да стигнат до получателя си, нито пък ги „чете". Тя ги използва единствено за генериране на безплатна и практически неограничена енергия. „Drayson" се надява платформата да бъде използвана за захранване на всякакви сензори и умни устройства. Вече се работи и по версия на „Freevolt", която да може да захранва по-големи устройства, и по модификация, която да е съвсем малка. Компанията планира да монетизира разработката си, като продава лицензи за нейното използване на производители на устройства и сензори.
Тя има и собствен продукт, който да демонстрира възможностите на „Freevolt". Това е „CleanSpace Tag" - устройство с големината на смартфон, което следи чистотата на въздуха и изпраща анализ до смартфона. Приложението дава съвети как да се живее по-добре и потребителят да намали вредните емисии, които генерира. Колкото повече „чисти мили" генерира, толкова по-големи награди като ваучери за Amazon могат да бъдат спечелени от потребителя.