България започва мащабна реформа с т.нар. бонови книжки. Правителството призовава всеки, който има акции от масовата приватизация, да се поинтересува от тях. В противен случай те отново ще станат собственост на държавата. Боновите книжки бяха част от процеса на масовата приватизация през 1996 година. Тогава всеки пълнолетен получи възможност да придобие акции или бонове. 23 години по-късно равносметката изглежда така: над 2 милиона българи имат бонови книжки. Общата им стойност е между 2 и 3 млрд. лева. Голяма част от тях обаче са т.нар.

спящи акции
т.е. никой не ги търси. Сега държавата предлага реформа. През първата една година само ще се обяснява. След това хората трябва да решат какво да правят – да продават, да прехвърлят и т.н. Много от българите са забравили за книжките си, а други дори са ги изгубили и огромна част не се интересуват какво се случва с техните дялове. В същото време компании, които са създадени на базата на такива дялове, работят и раздават дивиденти. Но когато дивидентът не бъде потърсен в срок от 5 години, той се връща обратно в компанията. "Ние сме длъжни да помогнем на хората, които не са информирани и притежават вече 20 години бонове от масовата приватизация, да намерят информация и да получат дивидента, на който имат право, ако има такъв, без да срещат пречки в това." Така обясни целта на предложената за обществено обсъждане концепция за решаване на проблемите с боновете от масовата приватизация управителят на Централния депозитар Васил Големански. Той обясни, че в Съвета за развитие на капиталови пазари е имало дискусия по различни елементи от тази концепция. Състояли са се и срещи с експерти, инициирани от Министерството на финансите, резултатите от тях са намерили отражение в тази концепция за справяне с дълго отлагания проблем. Информационната кампания, която ще е основата на обсъжданата концепция, е
закъсняла с 20 години
Това мнение застъпи Радослава Масларска, председател на УС на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници. Тя допълни, че на времето на хората никой не е обяснил за какво са им тези приватизационни бонове и как да се възползват от тях. Новината за събуждането на „заспалите“ бонови книжки породи коментари, че това е вариант за нова национализация на частна собственост. Масларска обаче призова да се акцентира върху същността на концепцията, предложена за обсъждане. "Да не започваме от края на концепцията, а да погледнем нейните части. Хората е добре да знаят, че може би имат дивидент, който може би работи като банков депозит. 30% от публичните компании, които са раздали дивидент, са основани със собственост от масовата приватизация, а той трябва да бъде потърсен в срок от 5 години", каза още Масларска. Големански поясни, че след като мине общественото обсъждане и се натрупат мнения, ще бъде определено и дефинирано какво е спяща акция, а след това ще последват и законодателни промени, за да се решат въпросите. Масовата приватизация от 1996 г. мина под мотото „Предприятия за милиарди, създадени с общ труд, ще сменят собствениците си”. Идеята днес е всеки собственик на акции да ги прехвърли към избран от него инвеститор в рамките на една година. Ако не го направи, „спящите“ книжа автоматично ще отидат в специално създаден фонд. Собствеността като дял във фонда ще се пази 5 години. Но ако и след това собственикът не си ги потърси, парите му ще се национализират и ще отидат в Сребърния фонд. „Дори хартията да е изгоряла, да е изчезнала, да не могат да я намерят в гардероба, ако хората дори имат само спомен, че са участвали в масовата приватизация, могат да проверят дали те нещо притежават”, обясни брокерът Димитър Георгиев.