Мнозинството от гражданите на Европейски съюз вярват, че Украйна ще излезе като победител от конфликта с Русия, сочи представителна извадка, проведена от германската фондация Bertelsmann, съобщи ДПА. Социологическото проучване е направено през декември и в него са участвали близо 13 300 граждани на ЕС. Участниците са били запитани дали са съгласни с твърдението, че Украйна ще спечели войната, като 61 процента от тях са дали положителен отговор. Според проучването германците са значително по-скептични от средното ниво, като само 55 процента от тях са се съгласили с твърдението. Запитани дали нападение на Русия срещу Украйна е нападение срещу цяла Европа, 69 процента от анкетираните са дали положителен отговор, като най-висок бе процентът в Полша - 79 и в Испания - 78.

Респондентите са значително по-скептично настроени по отношение на ефективността на финансовите и икономическите санкции срещу Русия, като само 40 процента от тях вярват в тяхната ефективност, а при германците - 35 процента. Около 66 процента от запитаните приписват "основната отговорност" за конфликта на Русия, а 11 процента обвиняват Съединените щати. Само 5 процента от анкетираните обвиняват Украйна или НАТО, като останалите отговориха с "не знам". Данните в Полша се разминават значително по този въпрос, като 88 процента смятат Русия за главния виновник. Този показател силно контрастира с този в Италия, където 54 процента обвиняват Русия, а 23 процента - САЩ или НАТО.