(Продължение от предния брой)

постоянно растящ пазар

Ръст или спад на пазарите?Ръст или спад на пазарите?

е нормално пазарът да е на -10%

(Продължава в следващия брой)