Депутати от управляващата коалиция внесоха предложение за изменения в Закона за туризма, който забранява краткосрочното предлагане на стаи и апартаменти за гости, които не са изрично сертифицирани като места за настаняване. Ако поправките бъдат приети наемането на апартамент през платформи като Booking.com, Airbnb, Expedia, във фейсбук ще бъде забранено и санкционирано. А неспазването на това условие при "системни нарушения" да може да доведе включително до спиране на достъпа до съответните интернет сайтове, което доставчиците на интернет услуги в България ще са длъжни да извършат. Поправката се прави между две четения на друг законодателен акт, като така се избягва пълната процедура за приемане на нови законови разпоредби и минаването им през пленарната зала два пъти с възможност за възражения и редакция. Менда Стоянова (ГЕРБ) и Валери Симеонов (Обединени патриоти), които са вносители на законопроекта, предлагат първо допълнение в текста, който казва кой може да извършва хотелиерство. Към момента стаи и къщи за гости могат да отдават лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, ако местата за даване под наем са част от жилището, което обитават. С поправката, ако бъде приета, това право ще се дава и за апартаменти за гости, в които наемодателят не живее. Редакцията звучи като "либерализиране" на закона, но след него следват още промени. Това означава, че ако сте собственик на апартамент, в който не живеете - вече можете да го отдавате на туристи и без да сте регистриран търговец. Но ако апартаментът не е сертифициран за туристическа услуга и го пуснете в някоя от популярните онлайн платформи - това вече ще ви прави нарушител и ще подлежите на санкция. Нарушител ще е и платформата, която го е допуснала. Според Закона за туризма апартаментите, стаите и къщите за гости са туристически обекти от клас Б. За да бъдат сертифицирани като такива се подава декларация-заявление до кмета на общината, в която е имотът, припомнят в мотивите си вносителите. Има изисквания за поставяне на табели, обявяване на тарифи и т.н., има и такса - в момента е по 10 лв. на легло. Ако предлаганите нови текстове в закона станат факт с приемането на държавния бюджет, то всички лица, отдаващи апартаменти и стаи за гости в популярните платформи онлайн, ще имат 3 месеца да узаконят дейността си като наемодатели. Менда Стоянова и Валери Симеонов предлагат санкциите за нарушители на предлагания нов режим да са глоба в размер на от 500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.