Президентът Румен Радев и премиерът Кирил Петков проведоха срещи с председателя на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер. "България очаква своевременна подкрепа от своите съюзници за съхраняване на отбранителния капацитет на Българската армия и модернизация на въоръжените си сили", заяви Радев, цитиран от президентството. В рамките на разговора им бяха обсъдени рисковете и заплахите пред сигурността, произтичащи от войната в Украйна, както и предприетите мерки за повишаване на възпиращия и отбранителен потенциал на източния фланг на Алианса. Шефът на Военния комитет на НАТО е у нас заради отбраната на югоизточния фланг Държавният глава изрази високата си оценка за подкрепата, която Нидерландия оказва за охраната на българското въздушно пространство, както и за отличното взаимодействие на българския контингент в рамките на формирането и подготовката на батальонната бойна група на Алианса на територията на България, посочиха от пресцентъра на президентството. Обща бе позицията, че динамичните промени в средата за сигурност изискват преосмисляне на начина, по който европейските страни-членки на Алианса инвестират в отбранителни си способности. Румен Радев отново призова за преодоляване на разделението в рамките на НАТО на страни-производители и страни-купувачи, като се пристъпи към съвместното разработване и внедряване на отбранителни технологии и оборудване, възможност за което предоставя механизмът DIANA. Това е и най-прекият път към постигане на оперативна съвместимост между отделните страни-членки в Алианса, подчерта президентът. Министър-председателят Кирил Петков също проведе среща с председателя на Военния комитет на НАТО адмирал Роб Бауер. По време на разговора бяха обсъдени стратегическите планове на НАТО за укрепване и отбрана на Източния фланг, посочиха от правителствената служба. Премиерът постави акцента върху необходимостта от координация между НАТО и ЕС по отношение на инфраструктурата, която може да бъде използвана от съюзниците и за граждански, и за военни цели. Адмирал Бауер се съгласи със стратегическия подход на България и отбеляза, че споделянето на тежестта, както и на риска, са важна част от солидарността в НАТО.