Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов коментира решението на етичната комисия на Софийския университет, че Петър Илиев и плагиатствал докторската си дисертация. В пост във Facebook Трифонов заяви: „Петър Илиев беше едно от предложенията на „Има такъв народ“ за министри, ако въобще се беше стигнало до възможността „Има такъв народ“ да реализира правителство. Това беше отдавна. Оттогава се случиха много неща. Правителство на „Има такъв народ“ не беше съставено, а сега идват нови избори. Дали Петър Илиев е плагиатствал или не – ние не можем да знаем, защото нито сме специалисти, нито сме отговорни за нещо подобно, а и това е казус, който, ако въобще се е случил, е бил много отдавна, много преди да съществува „Има такъв народ“. Петър Илиев не е бил във властта, не е отговарял за магистрали, за пари, и за каквото и да било, свързано с власт. Ние разбираме, че огромният интерес към него всъщност е интерес към нас, към нашите решения и нашите действия, но единственото, което можем да кажем по въпроса, е: Ти, който симпатизираш, участваш или ще симпатизираш и ще участваш в "Има такъв народ", ти, приятелю, приятелко, с теб може да се случи това, което се случи с Петър Илиев. Затова се налага да бъдеш перфектен.“

Самият Илиев не приема решението на Етичната комисия на Софийския университет. Той смята, че становището на университетската комисия нарушава правилника на университета и поне два закона. „Видно е, че комисията се е водила от политически съображения, за да ме засегне лично, а оттам и да уязви партия „Има такъв народ“, от която бях издигнат“, написа Илиев в Туитър. Петър Илиев беше номиниран за вътрешен министър в първия проектокабинет на ИТН, а във втория - за вицепремиер и министър на правосъдието. В понеделник Етичната комисия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съобщи, че в книгата на д-р Петър Илиев „Компетенцията на Народното събрание“ е налице плагиатство, при което значителни части от чуждо произведение – дисертацията „Парламентарен контрол“ на Наталия Киселова, е използвано и представено за авторски труд, без дисертацията да е цитирана като източник. Според Правилника за устройството и дейността на Софийския университет (чл. 129, ал. 2, т. 2 ПУДСУ) установеното по предвидения в закона ред плагиатство е основание за прекратяване на трудовото правоотношение. Той изисква при наличие на данни за плагиатство и обосновано искане Факултетният съвет да избере комисия от специалисти в съответната област, която да изготви мотивирано становище.