Walmart, най-големият търговец на дребно в САЩ и по света, съобщи, че продажбите му за четвъртото тримесечие на финансовата 2022 г. (приключило на 31 януари) са възлизали на 164 млрд. долара, което представлява ръст от 7,3% спрямо предходната година. Нетната печалба е 6,3 млрд. долара, което е със 76,2% повече от предходната година. За цялата фискална година 2022 г. продажбите на компанията възлизат на 611 млрд. долара, което е увеличение от 6,7% спрямо предходната фискална година. Нетната печалба достигна 13,7 млрд. долара, което е с 14,6% по-малко от предходната година. Анализаторите отбелязват, че компанията е успяла да завърши годината с положителна тенденция до голяма степен благодарение на отстъпките, които е направила в предпразничния сезон на продажбите, за да привлече потребителите в магазините на фона на нарастващата инфлация.

Въпреки това Walmart даде много предпазлива прогноза за продажбите през тази година. Тя се оказа под очакванията на анализаторите за ръст от 2-2,5 % в сравнение с прогнозите за 3%. "Потребителските нагласи все още са подложени на значителен натиск", заяви финансовият директор на Walmart Джон Дейвид Рейни в интервю за CNBC.