Родители и ученици искат по-достъпен език в учебниците и повече време за упражнения, съобщи министерството на образованието. Национално изследване на „Галъп интернешънъл Болкан“, проведено по поръчка на министерството, с родители и деца от 1 до 10 клас е установило, че основните трудности при обучението са твърде сложен изказ в учебниците, материал, който не е съобразен с възрастта на децата, прекалено много информация, недостатъчно примери и обяснения, малко време за упражнения. Малко над половината от анкетираните родители признават, че децата им имат затруднения по един или повече предмети. Най-голямата част от тях - 37%, определят онлайн обучението като основна причина за трудностите на детето. Две от всеки пет деца между I и IV клас признават, че не разбират част от съдържанието на учебниците, основно по математика. В прогимназиалния етап 57,6% от учениците заявяват, че част от учебниците са написани сложно и неразбираемо. Гимназистите недоволстват от твърде големия обем от информация.