Някои хора отказват да им бъдат правени рентгенографски или флуорографски изследвания поради страха си от облъчване. От друга страна, част от заболяванията и травмите изискват такава диагностика да се провежда дори няколко пъти годишно. Уврежда ли всъщност рентгенът здравето ни?
Безусловно трябва да се признае, че йонизиращото излъчване не е полезно за човешкия организъм. Това не оспорват и специалистите рентгенолози. Именно затова рентгенографски изследвания не се правят на деца под 15 години, както и на бременните и кърмещи жени, ако за това няма преки медицински показания. Детският организъм расте, а това означава, че неговите клетки се делят много по-често, отколкото при възрастните. Колкото по-голямо е количеството на делението (на митозите), толкова по-голям би бил процентът на техните мутации под въздействието на йонизиращото облъчване и толкова по-висока е вероятността тези мутации да провокират едно или друго заболяване. Неслучайно рентгенолозите и лаборантите получават допълнителни дни отпуск, парични добавки и дори мляко.
Но към проблема с облъчването трябва да се подхожда претеглено. Рентгенографското изследване на гръдния кош например позволява навреме да се диагностицира евентуалното наличие на туберкулоза или рак на белите дробове, когато още не са засегнати лимфните възли и човекът може да бъде спасен. Също така според предписанията всяка жена, навършила 40 г., трябва веднъж годишно задължително да си изследва гърдите (мамография).
Според статистиката за заболеваемостта от туберкулоза и рак у нас се правят твърде малко рентгенографски изследвания. Често възниква и следният въпрос: каква доза облъчване може за получи човекът без вреда за неговото здраве? Хората могат условно да се делят на 3 групи. Първата е профилактична, т.е. това е здравият контингент. За тази група безопасната годишна доза е един милисиверт (мСв).
Втората група са хората, на които се назначават рентгенографски изследвания заради заболявания на вътрешните органи (но не и рак).
Третата група са онкологично болните и такива с множество травми.
Според специалистите увеличаването на дозата до 5 мСв годишно не носи непосредствена опасност за здравето. Те едновременно с това подчертават, че без необходимост рентген не трябва да се прави, а флуорографията трябва да се назначава веднъж годишно, за да си изключат по-сериозните заболявания и по-сериозното облъчване (например при онкологичните болести).